Fysiken fysiotherapie
Praktijk

Fysiken is een moderne specialistische praktijk voor fysiotherapie in Amsterdam Oost, in 2018 door dr. Camille Neeter opgericht om aan mensen met klachten van het houdings- en bewegingsapparaat de best mogelijke fysiotherapeutische zorg te verlenen op basis van 30 jaar expertise. De praktijk heeft twee behandelkamers en een ruime oefenzaal met trainingsapparatuur voor een actieve revalidatie. Inmiddels hebben fysiotherapeuten Matko Kmezic en Shaquille Bleecke het team van Fysiken versterkt. Ons compacte team kent een nauwe samenwerking om de patiënt optimaal bij te staan. Voor een afspraak kan je bellen of mailen, met of zonder verwijzing van de huisarts of medisch specialist.

What’s in a name? Fysiken betekent “je fysiek” in het Zweeds. Het logo is geïnspireerd op een trainingsapparaat dat de Zweedse fysioloog Gustaf Zander halverwege de achttiende eeuw ontwikkelde en waarmee vandaag de dag alle sportscholen vol staan. Kenmerkend voor zijn trainingsapparaten is het instelwiel en dit was ook de inspiratie voor het logo van Fysiken.

fullsizeoutput_1b3d
Missie en visie

Onze missie is om patiënten te ondersteunen in hun herstelproces, door het opstellen van een persoonlijk behandelplan en het uitvoeren ervan om de gestelde doelen te bereiken. We vinden het belangrijk om de patiënt inzicht te geven in het aangedane weefsel, de specifieke eigenschappen ervan, hoe deze te behandelen en te trainen, en de verwachte hersteltijd. Met deze manier van werken kunnen we reële doelen stellen.

Wetenschappelijke inzichten (Best Evidence Practice) en de klinische expertise van de behandelend fysiotherapeut zijn belangrijke elementen in het stellen van de fysiotherapeutische diagnose, het kiezen van de therapie en de bijpassende behandelingen. Meten is weten, een veel gebruikte kreet, maar zo handig als dit nauwkeurig wordt toegepast. Binnen de fysiotherapie heet dit met een mooi woord klinimetrie.

Zo gebruikt Fysiken vragenlijsten om jouw status en het herstel inzichtelijk te maken, kracht en sprongtesten om de fysieke gesteldheid te bepalen, en conditietesten om het uithoudingsvermogen vast te stellen.

Waar het nodig is, plegen we, uiteraard met toestemming van de patiënt, overleg met externe fysiotherapeuten, huisartsen of medisch specialisten. De praktijk is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF).

Nadat uw behandelings serie bij Fysiken is afgerond, krijgt u van ons via Qualiview een vragenlijst toegestuurd die we u verzoeken in te vullen. Hierin geeft u anoniem feedback op onder andere de volgende onderwerpen: bejegening, accommodatie, informatievoorziening, behandeling door uw behandelaar, enz. Zo helpt u ons om de dienstverlening binnen onze praktijk steeds verder te verbeteren.

Missie-visie bubble
Werkwijze

Een behandeling fysiotherapie vindt bij ons altijd plaats op afspraak. Als je geen verwijzing hebt, vindt er tijdens de intake eerst een screening plaats om te beoordelen of je klacht met fysiotherapie verholpen kan worden. Verder brengen we je klacht in kaart door middel van een fysiotherapeutisch vraaggesprek. Indien mogelijk zullen we gebruik maken van vragenlijsten en testen om jouw (fysieke) status en het beloop van het herstel inzichtelijk te maken. Tijdens de intake stellen we samen met jou een behandelplan op: inhoud van de therapie, inschatting van het benodigd aantal behandelingen en de duur van het behandeltraject. Vervolgens maken we een afspraak voor de eerstvolgende behandeling en geven we waar mogelijk al tips en adviezen mee.

Het succes van de behandeling wordt bepaald door een adequate benadering van de behandelend fysiotherapeut en door jouw actieve participatie. Uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor je herstelproces en het behalen van jouw doel.

We geloven in een actieve revalidatie, waarbij de patiënt actief betrokken is: je mag verwachten om een uur à anderhalf uur bezig te zijn om aan je uithoudingsvermogen en spierkracht te werken bij ons in de praktijk. Afhankelijk van de aard en ernst van de klacht kan dit gecombineerd worden met “hands on” behandelingen.

fullsizeoutput_1b40
Aandachtsgebieden

Fysiken is een specialistische praktijk voor fysiotherapie. Het aandachtsgebied is het houdings- en bewegingsapparaat.

De aanwezige klinische expertise, gekoppeld aan de wetenschappelijke bewijslast, is leidend in de te maken keuzes van therapie.

Fysiken draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek, behandelt de patiënt volgens de modernste richtlijnen en leidt de patiënt op om inzicht te krijgen in de problematiek van de eigen klacht. Om zodoende ook op de lange termijn het risico voor terugval te verkleinen.

Camille Neeter - Fysiken
Klachtenregeling

Je mag ervan uit gaan dat wij je zo goed mogelijk willen behandelen. Toch kan het gebeuren dat je niet (geheel) tevreden bent of dat je een klacht hebt. Zeg het ons!

Wij zijn altijd bereid om in gesprek te gaan om je klacht te bespreken. Desgewenst met een onafhankelijk bemiddelaar. Mocht dit toch onbevredigend voor je zijn dan kun je je ongenoegen officieel kenbaar maken.

Dit is van belang! Voor jezelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Je kunt voor jouw situatie het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen: www.zorgbelang-nederland.nl. Een brochure over de klachtenregeling ligt voor je klaar in onze praktijk. Daarnaast participeren wij ook in de klachtenregeling van het KNGF.

Meer informatie is verkrijgbaar via:

  • Ledenadvies KNGF, postbus 248, 3800 AE Amersfoort, tel. 033-4672929.
  • Landelijk Informatiepunt voor Patiënten, Postbus 9101, 35067 GC Utrecht, tel. 030-2661661.
fullsizeoutput_1b45